Bomek

 Bomek

Hjälp med lilla eller stora trädgården.

Träd stora som små, buskar, häckar, gräsmattor.   

Bekämpning av växter: t.ex. Jättebjörnloka, ogräs,  m.m.

Intyg/tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom jordbruk, skogsbruk eller trädgård.

Klass 1 L och 2 L (Länsstyrelsen i F-län)

Tel 070 60 10 771