Bekämpning av oönskad växtlighet .

Bomek

Ogräsbekämpning på trotoarer,Det är fastighetsägaren som ska hålla trotoaren fri från ogräs.

Bekämpning av mossa, mm i gräsmattan.

Bekämpning av Jättebjörnlokan. Vid arbete med bekäpningen måste man vara mycket försiktig då växtsaften är mycket frätande och kan orsaka svåra bränskador.

 

Vid hjälp till kommun eller företag

Utsikt från altan