Bekämpning av oönskad växtlighet .

Bomek

Ogräsbekämpning på trotoarer,Det är fastighetsägaren som ska hålla trotoaren fri från ogräs.

Bekämpning av mossa, mm i gräsmattan.

Bekämpning av Jättebjörnlokan. Vid arbete med bekäpningen måste man vara mycket försiktig då växtsaften är mycket frätande och kan orsaka svåra bränskador.

 

Vid hjälp till kommun eller företag