Bekämpning av oönskad växtlighet .

 Bomek

Ogräsbekämpning  på trotoarer,Det är fastighetsägaren som ska hålla trotoaren fri från ogräs.

Bekämpning av mossa, mm i gräsmattan.

Bekämpning av Jättebjörnlokan. Vid arbete med bekäpningen måste man vara mycket försiktig då växtsaften är mycket frätande och kan orsaka svåra bränskador.


Vid hjälp till kommun eller företag