Trädfällning

 Bomek

OBS!  Nu även rutavdrad för trädfällning.Trädfällning på tomtmark.


Vi fäller problemträd på villa- och fritidstomter.

 

TRÄDFÄLLNINGSMETODER

Vi arbetar med olika fällmetoder beroende på hur uppdraget ser ut.


* Frifällning: Detta är det enklaste sättet att fälla träd, och innebär att trädet fälls i sin helhet utan andra hjälpmedel än trädfällriktare och fällkilar.


* Vinschning: Träd som lutar starkt mot hus eller andra hinder på tomten fälls med hjälp av vinsch. Med hjälp av att vinschlina sätts i trädet så kan det på ett säkert sätt styras i den önskade fällriktningen.


* Fällning med skylift: Träd som är kraftigt rötskadade, kan ofta fällas via att vi går upp via skylift och sågar ner trädet i delar.


*KAPNING/KVISTNING/BORTTRANSPORT*

När ett ( eller flera) träd fällts så kan Du som kund välja om du vill ha trädet kapat och kvistat i olika längder, eller uppkapat till ved. Vill Du ha hjälp med bortforsling av virke och ris så löser vi det med hjälp av en skogs traktor.


*Stubbfräsning.*Önskar du få bort stubbar så hjäler vi till med det också.

 

*KOSTNADER*

När det gäller kostnaden för att fälla ett eller flera träd så är det några frågor att tänka på:

1. Vilken fällmetod kan användas?

2. Ska trädet kapas upp och kvistas efter fällning?

3. Ska ris och virke fraktas bort?

4. Hur noggrant ska tomten städas efter trädfällningen?


Inget uppdrag är det andra likt, och därför vill i gärna besöka våra kunder för att kunna ge en kostnadsfri  offert.

Tel 070 60 10 771